شناسه   گذرواژه       Forgot your password?  Forgot your username?  Create an account

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • PDF

بررسي اثربخشي و ايمني تركيب يوهيمبين و ال‌آرژينين (SX) در درمان اختلال نعوظ؛ كارآزمايي باليني چند مركزي، مورد شاهدي دو سو كور

آخوندزاده شاهين[1]، اميري افشار، باقري اميرهوشنگ

*مركز تحقيقات روانشناسي و روان‌پزشكي باليني، بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

چكيده

مقدمه و هدف: اين مطالعه به منظور بررسي اثربخشي و ايمني مكمل اس‌ايكس (تركيب يوهيمبين و ال‌آرژينين) در درمان ناتواني در نعوظ ED (Erectile Dysfunction) طراحي شده است.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه، مطالعه‌اي دو سو كور، است كه به مدت 4 هفته به طول انجاميده است. بيماراني كه مبتلا به درجات متوسط تا شديد اختلال نعوظ بودند وارد اين مطالعه شدند. نمونه‌ها مردان متأهل 50-25 ساله‌اي بودند كه حداقل براي مدت 3 ماه به اين مشكل مبتلا بودند. شدت ED بيماران بر اساس امتياز EF (Erectile Function) در شاخص بين‌المللي عملكرد نعوظي IIEF (International Index of Erectile Function)  سنجيده شد و بيماراني كه امتياز 25-15 كه بيانگر درجات متوسط تا شديد ED است دريافت كردند وارد مطالعه شدند. از بيماران خواسته شد تا به صورت تصادفي كپسول SX يا دارونما دريافت كنند. انتخاب بيماران با نسبت 1:1براي دريافت مكمل بر اساس كد گذاري كامپيوتري انجام شد.

نتايج: در انتهاي هفته چهارم تفاوت معني‌داري بين دو گروه به لحاظ بهبودي در مشكل اوليه مشاهده شد (ρ=0.03). در چهار بيمار نيز عوارض جانبي ناخواسته مشاهده شد كه مقايسه فراواني عوارض جانبي در دو گروه معني دار نبود.

بحث و نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهند حداقل براي كوتاه مدت SX‌ را مي‌توان در درمان ED متوسط تا شديد مؤثر و ايمن دانست.

واژگان كليدي: اختلال نعوظ، ال‌آرژينين، يوهيمبين
[1] نويسنده مسئول، مركز تحقيقات روانشناسي و روان‌پزشكي باليني، بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، خيابان كارگر جنوبي صندوق پستي: 13337 تلفن: 866 81 882-021 فكس: 113 19 554-021

پست الكترونيك: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۴۹

You are here مقالات سلامت مردان بررسي اثربخشي و ايمني تركيب يوهيمبين و ال‌آرژينين (SX)